Škola v Bravanticích

INFORMACE o odhlašování stravy 10.4.2023

INFORMACE o odhlašování stravy

Odhlašování stravy: Přechodné odhlášení stravy je možně pouze den předem nejpozději do 14.00 hodin osobně, telefonicky na číslo 725 117 182 nebo emailem: jidelna@zsbravantice.cz. V pondělí nebo v den následující po dni volna je možnost odhlášení ještě na tento den do 8.00 hodin.

Trvalé odhlášky pouze osobně u vedoucí ŠJ. Odhlášená strava je vyúčtována v následujícím měsíci (viz provozní řád ŠJ).

V prvém dni nepřítomnosti dítěte si mohou zákonní zástupci vyzvednout stravu do vlastních nosičů, nevyzvednutá strava je strávníkovi naúčtována.

V případě neodhlášené stravy bude tato naúčtována strávníkovi v plné výši dle platného kalkulačního listu.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít