Škola v Bravanticích

O mateřské škole

Telefon: 725 070 649

Charakteristika MŠ

Mateřská škola v Bravanticích je škola s dlouhodobou historií. Budova mateřské školy je umístěna v centru vesnice, ale zároveň pod lesem a v zeleni. 

Mateřská škola je od února 2022 dvoutřídní vesnická, provozována každá z tříd v samostatné budově, jejíž prostorové možností jsou dostatečné vzhledem k zapsanému počtu dětí. Kapacita MŠ je 43 dětí.

Od roku 1999 byl zřizovatelem MŠ Obecní úřad Bravantice. V lednu 2003 se MŠ spojila se ZŠ pod jeden právní subjekt.

Třídy jsou vybaveny dostatečným počtem hraček, pomůcek i knih, které jsou v průběhu roku doplňovány, obměňovány podle potřeby i finančních možností. Každý, kdo nás navštíví, říká, že jsme " školička rodinného typu". Všechny prostory v MŠ jsou vymalovány jasnými barvami a vyzdobeny převážně výrobky dětí, což také přispívá k estetice MŠ. 

V průběhu školního roku, ve všech ročních obdobích plně využíváme prostory zahrady. 

Přestože jsme vesnická MŠ, nabízíme kvalitní standardní výchovu všech dětí, které MŠ navštěvují. Naše nadstandardní výchova spočívá - v přípravném kroužku pro děti předškolního věku, pořádání akcí pro rodiče a děti, kulturní akce pro celou obec ve spolupráci se ZŠ a OÚ, plavecké kurzy, lyžařské kurzy, výuku angličtiny, návštěvy divadel, kin, knihovny, výlety ...

Veškeré snažení všech zaměstnanců směřuje k tomu, aby zde dítě bylo maximálně šťastné a spokojené. Velký důraz klademe na spolupráci s rodiči a jejich informovanost - nástěnky, otevřenost MŠ, schůzky, odborné rady. Velice kladně lze hodnotit po dlouhá léta dobrou spolupráci se ZŠ, obecním úřadem a rodiči.

MOTTO: " Chceme být průvodcem dítěte na jeho cestě za poznáním".


Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít