Škola v Bravanticích
  • Úvod
  • Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola a Mateřská škola Bravantice příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Obec Bravantice, Bravantice 223, 742 81 Bravantice

Základní účel zřízení – školní a předškolní vzdělávání

Hlavní činnost – vzdělávání

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek: základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna

Organizační struktura:org.schéma_školy.pdf

Kontakty: https://www.zsbravantice.cz/cs/kontakt/a-9/

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Základní škola a Mateřská škola Bravantice příspěvková organizace, Bravantice 144, 742 81

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Základní škola a Mateřská škola Bravantice příspěvková organizace, Bravantice 144, 742 81

4.3 Úřední hodiny - nestanoveny

4.4 Telefonní čísla: mobilní telefon: +420 601 576 955

4.5 Adresa internetové stránky: www.zsbravantice.cz

4.6 Adresa podatelny: Základní škola a Mateřská škola Bravantice příspěvková organizace, Bravantice 144, 742 81

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

4.7 Elektronická adresa podatelny: 

Další elektronické adresy: ekonomka@zsbravantice.cz, reditelka@zsbravantice.cz

4.8 Datová schránka: j9ambv4

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1772279309/0800

6. IČO

73184454

7. DIČ

CZ73184454 | Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů:

https://www.zsbravantice.cz/cs/zakladni-skola/dokumenty-a-formulare-zs/a-49/ 

https://www.zsbravantice.cz/cs/materska-skola/dokumenty-ms/a-109/

8.2 Rozpočet: https://www.zsbravantice.cz/cs/uredni-deska/a-8/

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: ekonomka@zsbravantice.cz

Prostřednictvím datové schránky: j9ambv4

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola a Mateřská škola Bravantice příspěvková organizace, Bravantice 144, 742 81

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb.

Zákon č. 563/2004 Sb.

Zákon č. 500/2004 Sb.

Zákon č. 250/2000 Sb.

Vyhláška č. 48/2005 Sb.

Vyhláška č. 74/2005 Sb.

Vyhláška č. 107/2005 Sb.

11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzor licenčních smluv: vzor_licencni_smlouva.pdf

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou Základní školou a Mateřskou školou Bravantice příspěvkovou organizací poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

https://www.zsbravantice.cz/cs/uredni-deska/a-8/

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít