Škola v Bravanticích
  • Úvod
  • Školní družina

Školní družina

Provozní doba:  6:00 - 7:30      11:40 - 16:10

Poplatek:            120,-  Kč/měsíc

Telefon:               739 181 089


Školní družina se nachází v přízemí ZŠ. Svůj provoz zahajuje ráno od 6:00 do 7:30 a po ukončení vyučování v 11:40. Mohou ji navštěvovat žáci 1. až 3. ročníku. Pokud není kapacita ŠD naplněna, mohou být do ŠD přihlášení i žáci 4. a 5. ročníku. Vždy po obědě jsou žáci ve školní družině, kde se věnují dennímu programu. Žáci, kteří mají  odpolední vyučování, přicházejí  do školní družiny po jeho ukončení. Podmínkou pro to, aby Vaše děti mohly navštěvovat školní družinu je vyplnění přihlášky zákonnými zástupci a zaplacení poplatku 120 Kč měsíčně.

Odchody žáků: V přihlášce uvedou zákonní zástupci zda bude žák ze školní družiny odcházet sám  nebo s doprovodem konkrétní osoby. Pokud bude dítě z nějakého důvodu odcházet v jiný čas něž ten, který je uveden v přihlášce a s jiným doprovodem nebo případně bez doprovodu, musí o tom zákonní zástupci písemně informovat vychovatelku školní družiny. Pokud tak  zákonní zástupci neučiní, vychovatelka dítěti nepovolí odchod z družiny nebo jej nevydá cizímu doprovodu.


Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít