Škola v Bravanticích
  • Úvod
  • Mateřská škola

Mateřská škola

Telefon: 725 070 649

Charakteristika MŠ

Mateřská škola v Bravanticích je škola s dlouhodobou historií. Do stávající budovy byla přestěhována z nevyhovujících prostor hned v prvních letech po válce / přesný rok není znám, nejsou dochovány kroniky/. Budova je umístěna v centru vesnice, ale zároveň pod lesem a v zeleni. V roce 1970 byla přistavěna jedna herna a šatny.

Nyní je MŠ jednotřídní vesnická, provozována v samostatné budově, jejíž prostorové možností jsou dostatečné vzhledem k zapsanému počtu dětí. Kapacita MŠ je 28 dětí.

Škola má vlastní kuchyň, která vaří také pro žáky ZŠ. V roce 2003 byla celá zrekonstruována, aby vyhovovala hygienické vyhlášce o stravování. Opravu financoval obecní úřad. Od roku 1999 byl zřizovatelem MŠ Obecní úřad Bravantice. V lednu 2003 se MŠ spojila se ZŠ pod jeden právní subjekt.

Do roku 1999 byla vybavenost MŠ na nízké úrovni, po osamostatnění obce začala školka vzkvétat. Kvalita budovy se výrazně zlepšila, i když přetrvávají drobné technické nedostatky. Přízemní místnosti jsou vyčleněny jako scházecí a ,,pracovní" třída, horní patro je uzpůsobeno k odpočinku, popř. pohybovým aktivitám. Třídy jsou vybaveny dostatečným počtem hraček, pomůcek i knih, které jsou v průběhu roku doplňovány, obměňovány podle potřeby i finančních možností. Každý, kdo nás navštíví, říká, že jsme " školička rodinného typu". Všechny prostory v MŠ jsou vymalovány jasnými barvami a vyzdobeny převážně výrobky dětí, což také přispívá k estetice MŠ. V létě roku 2018 proběhla rekonstrukce koupely a toalet.

V průběhu školního roku, ve všech ročních obdobích plně využíváme prostory zahrady. Vybavenost zahrady je od podzimu 2002 velmi dobrá. Byly pořízeny dřevěné průlezky s různými šplhacími prvky, které obohatí pohybové dovedností dětí. V roce 2008 byla zahrada dovybavena dalšími průlezkami a skluzavkami a otevřena veřejností. Toto přineslo výhody i nevýhody. V roce 2006 byla MŠ vybavena novými židličkami, stoly a novým nábytkem v herně. U dětského nábytku je rozlišena velikost akceptující výrazné velikostní rozdíly mezi dětmi ve smíšeném oddělení / 2, 5 - 7 let /.

Od ledna 2003 došlo k velkým legislativním změnám. Vznikly školy a školská zařízení s právní subjektivitou. V Bravanticích se sloučila MŠ a ZŠ v jeden právní subjekt pod vedením ředitelky zařízení Mgr. Světlany Tulisové. V roce 2020, po jejím odchodu do důchodu na její místo nastoupila p. ředitelka Mgr. Eva Fichnová.

Přestože jsme vesnická MŠ, nabízíme kvalitní standardní výchovu všech dětí, které MŠ navštěvují. Naše nadstandardní výchova spočívá - v přípravném kroužku pro děti předškolního věku, pořádání akcí pro rodiče a děti, kulturní akce pro celou obec ve spolupráci se ZŠ a OÚ, plavecké kurzy, lyžařské kurzy, výuku angličtiny, návštěvy divadel, kin, knihovny, výlety ...

Veškeré snažení všech zaměstnanců směřuje k tomu, aby zde dítě bylo maximálně šťastné a spokojené. Velký důraz klademe na spolupráci s rodiči a jejich informovanost - nástěnky, otevřenost MŠ, schůzky, odborné rady. Velice kladně lze hodnotit po dlouhá léta dobrou spolupráci se ZŠ, obecním úřadem a rodiči.

MOTTO: " Chceme být průvodcem dítěte na jeho cestě za poznáním".


Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít